• پەردە

    T2fzGIXoXXXXXXXXXX_!!37968951 T2QzuIXfpaXXXXXXXX_!!37968951 T2RzSIXdhXXXXXXXXX_!!37968951 (1) T2RzSIXdhXXXXXXXXX_!!37968951 T2sPOIXhBXXXXXXXXX_!!37968951 T2szCIXaxaXXXXXXXX_!!37968951 T2tjuIXgNaXXXXXXXX_!!37968951 T2yPKIXkpXXXXXXXXX_!!37968951 T246OIXgxXXXXXXXXX_!!37968951p

    باھالار

    • ئىسىم (شەرت)
    • ئېلخەت (شەرت)
    • توربەت