« ئۆزشاھ كۈتۈپخانىسى » سەھىپىسىدىكى يازمىلار

تۇرالغۇ تازلىغىكۆرۈش

تۇرالغۇ تازلىغى
تۇرالغۇ تازلىغى

ھازىرلا كۆرۈش

ئۇيغۇر كىگىز – پالاس – شىرداقلىرىدىن ئۆرنەكلەركۆرۈش

ئۇيغۇر كىگىز – پالاس – شىرداقلىرىدىن ئۆرنەكلەر
ئۇيغۇر كىگىز – پالاس – شىرداقلىرىدىن ئۆرنەكلەر

ھازىرلا كۆرۈش

ئۇيغۇر بىناكارلىق نەقىشلىرىدىن ئۆرنەكلەركۆرۈش

ئۇيغۇر بىناكارلىق نەقىشلىرىدىن ئۆرنەكلەر
ئۇيغۇر بىناكارلىق نەقىشلىرىدىن ئۆرنەكلەر

ھازىرلا كۆرۈش

مەشھۇر جايلار ۋە خارابە ئىزلارنى ساياھەت قىلىش قوللانمىسىكۆرۈش

مەشھۇر جايلار ۋە خارابە ئىزلارنى ساياھەت قىلىش قوللانمىسى
مەشھۇر جايلار ۋە خارابە ئىزلارنى ساياھەت قىلىش قوللانمىسى

ھازىرلا كۆرۈش

دىيارىمىزدىكى بىرقىسىم يەرناملىرىھەققىدەكۆرۈش

دىيارىمىزدىكى بىرقىسىم يەرناملىرىھەققىدە
دىيارىمىزدىكى بىرقىسىم يەرناملىرىھەققىدە

ھازىرلا كۆرۈش

ئۇيغۇر سىرچىلىق ھۈنەر – سەنئىتىدىن ئۆرنەكلەركۆرۈش

ئۇيغۇر سىرچىلىق ھۈنەر – سەنئىتىدىن ئۆرنەكلەر
ئۇيغۇر سىرچىلىق ھۈنەر – سەنئىتىدىن ئۆرنەكلەر

ھازىرلا كۆرۈش